Кафедра конституційного права

Детальна інформація для осіб, що вступають на 1 курс

Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Навчання на Факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціалізаціями:

   Правознавство:

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція;

  Історія;

 Історія та Археологія.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступники на навчання за освітнім рівнем бакалавра подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в електронній формі.

Також для вступу потрібні наступні документи:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку);

 - шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з конкурсних предметів, і вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра.

Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Заява подається в електронній формі, наведеній на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/.

Для вступу за напрямом Право необхідні сертифікати ЗНО з української мови та літератури (базовий рівень), історії України (профільний), а також на вибір сертифікат або з іноземної мови, або з географії, або з математики.

Для вступу за напрямом Історія необхідні сертифікати ЗНО з української мови та літератури (базовий рівень), історії України (профільний),  а також на вибір сертифікат або з іноземної мови, або з біології, або з математики.

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім рівнем бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 19 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати вступні іспити 20 липня 2016 року о 18:00 3 серпня 2016 року о 15:00
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які не складають вступних іспитів 27 липня 2016 року о 18:00 10 серпня 2016 року о 17:00
Строки проведення співбесід і вступних випробувань

21 липня - 28 липня 2016 року

4 серпня - 9 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 1 серпня 2016 року

Не пізніше 12 години 11 серпня 2016 року

Термін вибору вступниками місця навчання За державним замовленням закінчується о 18:00 5 серпня 2016 року; за кошти фізичних і юридичних осіб закінчується о 17:00 10 серпня 2016 року Закінчується о 15:00 13 серпня 2016 року
Термін зарахування вступників За державним замовленням  не пізніше 12 години 6 серпня серпня;
за кошти фізичних і юридичних осіб 
 не пізніше 12 серпня
За державним замовленням  не пізніше 12 години 15 серпня;
за кошти фізичних і юридичних осіб 
 не пізніше 20 серпня

Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, у суботу та неділю – з 9.00 до 15.00.

У середу 20 липня, середу 27 липня та п`ятницю 5 серпня 2016 року – з 9.00 до 18.00. Усі питання, пов’язані зі вступом до СНУ ім. В. Даля, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний  телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: uni.snu.edu@gmail.com факс: (06452) 4-40-97 

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський, 59а..

Вартість навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Для ДЕННОЇ форми навчання напряму Правознавство 12900 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання напряму Правознавство 7850 грн./рік.

Для ДЕННОЇ форми навчання напряму Історія 6690 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання напряму Історія 2900 грн./рік.