Кафедра конституційного права

Детальна інформація для осіб, що вступають на 1 курс

Навчання на Факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціалізаціями:

1) Право (спеціальність 081):

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція;

2) Історія та Археологія (спеціальність 032);

3) Філософія (спеціальність 033);

4) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціальність 029).

 

Для вступу за напрямом Право необхідні сертифікати ЗНО з предметів:

1)українська мова та література;

2)історія України;

3)на вибір сертифікат з іноземної мови або з математики.

Для вступу за напрямом Історія та археологія необхідні сертифікати ЗНО з предметів:

1)українська мова та література;

2)історія України;

3)на вибір сертифікат з іноземної мови або з географії.

Для вступу за спеціальністю Філософія необхідні сертифікати ЗНО з предметів:

1)українська мова та література;

2)історія України;

3)на вибір сертифікат з іноземної мови або з математики.

Для вступу за спеціальністю Інформаційна, бібліотечна та архівна справа необхідні сертифікати ЗНО з предметів:

1)українська мова та література;

2)історія України;

3)на вибір сертифікат з іноземної мови, або з математики.

 

Звертаємо увагу, що дійсними є сертифікати ЗНО отримані в 2017, 2018 і 2019 році (крім оцінок з іноземної мови, оцінки з іноземної мови приймаються тільки із сертифікату ЗНО 2018 і 2019 року).

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності 081 "Право" не може бути меншим ніж 130 балів.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, для вступу на перший курс подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі (детальніше Розділ VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі «Правил прийому на навчання до Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля в 2019 році» https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Pravyla-pryjomu).

 

Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Заява подається в електронній формі, наведеній на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua/

 

Після отримання рекомендацій на вступ та обрання вступником закладу освіти та спеціальності, для вступу та зарахування на навчання потрібні наступні документи (оригінали та копії):

– документ, що посвідчує особу;

– військово-обліковий документ для військовозобов`язаних (крім випадків передбачених законодавством);

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (наприклад, атестат);

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

– документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– медичну довідку про стан здоров'я за формою 086/о (при вступі на денну форму навчання).

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 

Етапи вступної компанії

Денна форма

здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

з 01 липня

2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня

2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами співбесід та вступних іспитів

18:00 16 липня

2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

18:00 22 липня

2019 року

Строки проведення співбесід

17-19 липня

2019 року

Строки проведення вступних іспитів

17-22 липня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 18:00

26 липня

2019 року

Термін вибору вступниками місця навчання

до 18:00 31 липня

2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету

не пізніше 12:00

01 серпня

2019 року

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

 

Етапи вступної компанії

Заочна форма здобуття освіти

І сесія

ІІ сесія

Початок прийому заяв та документів

10 липня

2019 року

20 серпня

2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами співбесід та вступних іспитів

18:00 31 липня

2019 року

18:00 10 вересня

2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

18:00 09 серпня

2019 року

 

18:00 19 вересня

2019 року

Строки проведення співбесід та вступних іспитів

01-09 серпня

2019 року

11-19 вересня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 18:00

12 серпня

2019 року

не пізніше 18:00

23 вересня

2019 року

Термін вибору вступниками місця навчання

до 18:00

16 серпня

2019 року

до 18:00

26 вересня

2019 року

Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових держав- них кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

23 серпня

2019 року

не пізніше

30 вересня

2019 року

РЕЖИМ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приймальна комісія працює з вступниками: 

УВАГА! Приймальна комісія працює з абітурієнтами з 9:00 до 18:00 години:

         16, 22, 23, 26 та 31 липня 2019 року;

         03, 07, 09, 10, 12 та 16 серпня 2019 року;

         02, 09, 10, 19, 23 та 26 вересня 2019 року.

Усі питання, пов’язані з прийомом до СНУ ім. В. Даля, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті СНУ ім. В. Даля (http://snu.edu.ua) в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Контактні телефони:

+38(095)008-60-89

+38(095)618-98-89

+38(098)289-84-99

+38(093)834-25-43

call.snu.edu@gmail.com

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а, ауд. 230.

Вартість навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Право 1450 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Право 850 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Історія та археологія 400 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Філософія 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Філософія 400 грн./місяць.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 750 грн./місяць.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 400 грн./місяць.

 

ТРИВАЛІСТЬ КОЖНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ СКЛАДАЄ 5 МІСЯЦІВ.