Кафедра конституційного права

Детальна інформація для осіб, що вступають на 5 курс (спеціалісти, магістри)

Шановні абітурієнти, які планують вступати до ВНЗ для здобуття освітнього ступеня магістра, спеціаліста (денна, заочна форми), звертаємо вашу увагу, що фахові іспити відбудуться:
032 Історія та археологія  14.07.2016р., 15.07.2016р. о 12-00 (308 аудиторія УК, вул. Донецька, 43);
081 Право 
 15.07.2016р., 16.07.2016р. о 10-00 (412 аудиторія УК, вул. Донецька, 43).

Також звертаємо вашу увагу, що іспит з англійської мови для вступу для здобуття освітнього ступеня магістра відбудеться 18.07.2016р., 19.07.2016р., 20.07.2016р. (101, 109 аудиторія УК, вул. Донецька, 43).

Прийом заяв та документів  від вступників на програми підготовки спеціалістів, магістрів (денна та заочна форми) на юридичному факультеті відбуватиметься з 7 по 13 липня 2016 р. за адресою: проспект Центральний 59-а, ауд. 228 у робочі дні з 9-00 по 16-45, у суботу та неділю (9 та 10 липня) з 9-00 по 14-45.

Відповідальна особа за оформлення та передачу справ абітурієнтів до відділу кадрів – Гніденко Вікторія Ігорівна (асистент кафедри правознавства, тел. +38066-880-43-49).

____________________________________________________

Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує вас на навчання!

Навчання на Факультеті здійснюється за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

   Правознавство:

- судова діяльність;

- прокурорсько-слідча діяльність;

- європейське право;

- цивільна та господарська юстиція;

  Історія;

  Історія та археологія.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом на підготовку фахівців за ступенем магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають на навчання за освітнім рівнем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста подають до Приймальної комісії:

- заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта; військовий квиток або посвідчення про приписку);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Окрім зазначених документів вступники можуть надати:

- оригінали та копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

- оригінали та копії наукових публікацій (за наявності);

- сертифікат міжнародного/державного/університетського зразка

- інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення претендента (за наявності).

Вступники складають фаховий іспит. При вступі на освітній рівень магістра також складають іспит з іноземної мови.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить СНУ ім. В. Даля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім рівнем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії І потік ІІ потік
Денна форма навчання Заочна, вечірня форми навчання
Початок прийому заяв і документів 7 липня 2016 року

7 липня 2016 року

22 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів 13 липня 2016 року о 15:00 13 липня 2016 року о 15:00 О 15 годині 3 вересня 2016 року
Строки проведення СНУ ім. В. Даля вступних випробувань 14-20 липня 2016 року 14-20 липня 2016 року 4-10 вересня
Терміна оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12 години 23 липня

Не пізніше 12 години 23 липня

Не пізніше 12 години 12 вересня
Термін вибору вступниками місця навчання (подання оригіналів) До 17:00 25 липня 2016 До 17:00 1 серпня 2016 До 17 години 14 вересня
Термін зарахування вступників За державним замовленням - 26 липня 2016 року; за кошти фізичних і юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 30 липня 2016 року За державним замовленням  4 серпня 2016 року; за кошти фізичних і юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності  не пізніше 8 серпня 2016 року

За державним замовленням не пізніше 15 вересня;

за кошти фіз. і юр. осіб  не пізніше 20 вересня.

Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, у суботу та неділю – з 9.00 до 15.00.

У середу 20 липня, середу 27 липня та п`ятницю 5 серпня 2016 року – з 9.00 до 18.00. Усі питання, пов’язані зі вступом до СНУ ім. В. Даля, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету http://snu.edu.ua. Контактний  телефон: (06452) 2-78-05 e-mail: uni.snu.edu@gmail.com факс: (06452) 4-40-97.

Адреса: м. Сєвєродонецьк, пр-т Радянський, 59а, ауд.228.

Вартість навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

ОКР Магістр

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Правознавство 16700 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Правознавство 9200 грн./рік.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Історія або Архівознавство 8340 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Історія або Архівознавство 4720 грн./рік.

ОКР Спеціаліст

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Правознавство 14700 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Правознавство 8500 грн./рік.

Для ДЕННОЇ форми навчання спеціальності Історія або Архівознавство 7250 грн./рік.

Для ЗАОЧНОЇ форми навчання спеціальності Історія або Архівознавство 3620 грн./рік.